Společná fotografie účastníků TAU v pátek 9.9.2011 před odjezdem.

TAJEMSTVÍ VÝROBY SKLA

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

 

ráda bych Vás informovala o drobných změnách našeho plánovaného výjezdu do Staré Olešky. Vzhledem k mému působení na Univerzitě J. E. Purkyně jsem měla možnost během prázdnin připravit vzdělávací program letní akademie pro TEEN AGE UNIVERSITY, což je univerzita pro středoškoláky a žáky základních škol při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. S ohledem na naše žáky a plánovaný výjezd jsem upravila aktivity do vědeckého kontextu TAJEMSTVÍ VÝROBY SKLA - tedy materiálu, který je pro kraj kolem Staré Olešky velmi typický.

 

Výhodou celé akce je její finanční krytí. NA ZÁKLADĚ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY kterou od nás dostanete a dokladů, o které se postaráme, Vám bude (na Váš uvedený bankovní účet) VRÁCENA ČÁSTKA 1.000 KČ za ubytování a plnou penzi. Doprava, vstupy a část aktivit je hrazeno v rámci Teen Age University - UJEP.

 

Vaše děti budou mít možnost interaktivně vstoupit do významné české sklárny AJETO – Lindava u Nového Boru, kde si vytvoří odlitek vlastní dlaně. Je připraven pestrý program, který je seznámí nejen se zázračnou technologií výroby skla a jeho zušlechťovacími procesy, ale i historií a současnou situací v kraji. V areálu penzionu Vyhlídka ve Staré Olešce pak program zaměřený na sklo bude pokračovat. Kromě vědeckých aktivit TEEN AGE UNIVERSITY v rámci letní akademie budou žáci zapojeni do her a sportovních aktivit v přírodě. Podrobný program najdete na těchto webových stránkách, kde budu také uveřejňovat fotografie a informace z akcí.


Věřím, že i díky Vaší pomoci se celý výjezd podaří podle plánu a Vaše děti získají cennou zkušenost ze spolupráce s vysokou školou. Myslím si, že řada připravených (zajímavých:-)) aktivit dětem rozšíří obzor a přispěje k rozvoji jejich osobnosti.


Za celý tým pedagogů, třídních učitelů a technických lektorů, kteří akci připravují Vám děkuji za důvěru a přeji krásné září.


MgA. Radka Müllerová Ph.D.

Autorka a garantka projektu LETNÍ AKADEMIE – TEEN AGE UNIVERSI

 


WEBOVÉ PROJEKTY RM

www.iluze55.net/maturita/

- web věnovaný pedagogické činnosti na Gymnáziu Duchcov

gymnaziumduchcov.webnode.cz
- web věnovaný pedagogické činnosti na Gymnáziu Duchcov


www.vlivavzory.net

- web věnovaný doktorské práci na Akademii výtvarných umění v Praze s názvem: Dosah a vliv POPu na teenagery


landart.webnode.cz/

- web věnovaný projektu Land-art pro 2. ročník Gymnázia Duchcov (červen 2011)


tau-sklo.webnode.cz/

- web věnovaný projektu TEEN AGE UNIVERSITY UJEP UL a Gymnázia Duchcov (září 2011)


rm-kvk.webnode.cz/

- web věnovaný pedagogické činnosti na Katedře výtvarné výchovy Univerzity Jana Evangalisty Purkyně v Ústí nad Labem

(od září 2011)


www.radkamullerova.net/

- web RADKY MÜLLEROVÉ (osobní art stránky... :-))