TAU - TEEN AGE UNIVERSITY

Co je TAU?

TAU je univerzita pro středoškoláky a žáky základních škol při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Jaký má program?

Obsahem TAU je cyklus atraktivních přednášek, seminářů, laboratorního experimentování či dílen, vedený vysokoškolskými učiteli a vědeckými pracovníky, sestavený do celoročních, semestrálních či intenzivních programů (letních škol).

 

Komu je určena?

TAU je určena všem vnímavým žákům a studentům, kteří chtějí více vědět, více poznat a chtějí nahlédnout do světa vědy.

 

Jaké pro ni platí věkové omezení?

Cílovou skupinu tvoří středoškoláci a žáci ve věku od 8 do 19 let. Zatímco mladší žáci (od 8 do 12 let) mají možnost nahlédnout do širokého spektra oborů (přírodovědných, technických, společenskovědních), u starších žáků a středoškolských studentů (od 13 do 19 let) se již předpokládá prokazatelný zájem o vědu v konkrétním oboru.

https://www.tau.ujep.cz/