Mgr. Jitka Kratochvílová

Mgr. Jitka Kratochvílová


Univerzita J. E. Purkyně
Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné výchovy
Stará 2550/92
400 11 Ústí nad Labem

475 28 3852
e-mail: